Kang Dong-Won’s Facts

เรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับคังดงวอน

  1. ชื่อคังดงวอน ในอักษรฮันจาคือ 姜棟元 อ่านว่า “เจียงดงหยวน” สองคำหลังความหมายโดยรวมแปลว่า คนที่เป็นเสาหลักของครอบครัว ส่วนคำแรกคำว่าหัว ความหมายของมันคือ มีความสามารถ ยอดเยี่ยม
    . Read More